Zmiany w legalizacji od dnia 1 stycznia 2018 roku

Od dnia 1 stycznia 2018 roku cecha legalizacyjna umieszczana na wagach podczas legalizacji oznacza datę, do kiedy ważna jest legalizacja wagi, a nie jak miało to miejsce dotychczas datę, kiedy legalizacja została wykonana.