Zakład oferuje usługi z zakresu:


- naprawa wag

- legalizacja wag:

- elektronicznych i mechanicznych

- labolatoryjnych - aptecznych

- sklepowych

- platformowych, magazynowych

- dozownikowych: węzły do betonu, ekogroszek, asfalt, itp.

- hakowych

- samochodowych: elektronicznych, mechanicznych, hybrydowych

- legalizacja odważników

- kalibracja wag

- wzorcowanie wag

- montaż wag samochodowych

- montaż instalacji waż±cej do workownic węgla, ekogroszku, itp.

- pomoc techniczna przy zakupie i instalacji wag

- wypożyczanie wzorców masy

- ¦wiadectwo Wzorcowania wydane przez Okręgowy Urz±d Miar z akredytacj± Polskiego Centrun Akredytacji AP 082

- naprawa mierników wagowych

- belki tensometryczne

- pomosty wagowe

- wagi na zamówienie


Posiadamy wagi zamienne na czas legalizacji lub naprawy.

CAS, FAWAG, AXIS, RADWAG, MEDESA, DIGI, DIBAL, SATIS, CELY, KELY