Zakład oferuje wytwarzanie wag na indywidualne zamówienie:


- wagi platformowe

- wagi inwentarzowe - do ważenia żywca

- wagi pod mieszalniki pasz

- wagi do dozowników